Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Robin Gerris

Robin Gerris, Bergen op Zoom, 1988.
Herinneringen staan centraal in het werk van Robin Gerris. Ervaringen die Robin heeft opgedaan, situaties die hij mee heeft gemaakt. Hierbij stelt hij de vluchtigheid en ontastbaarheid van deze momenten centraal. Tevens wil Gerris een momentum van stilte creeëren door simpele, figuratieve, ruim interpreteerbare foto’s aan zijn beelden ten grondslag te leggen.
Doordat Robin zijn eigen ervaringen als katalysator voor z'n beelden gebruikt, ontstaat er tijdens de creatie van zijn beelden een reflectiemoment op zijn eigen progressie: hij probeert de situatie opnieuw te beleven en gebruikt dit als leidraad voor het creatieve proces. Dit zorgt er voor dat tijd en het besef van tijd een fundamentele rol spelen in zijn werk. De beelden die tijdens dit proces naar boven komen, vernietigt Gerris door binnen zijn persoonlijke experimenteerruimte op een ruwe, instinctieve en impulsieve manier met het materiaal en het beeld om te gaan. Hierdoor ontstaat er een verwerkingsproces van beeld en herinnering.

De drager van zijn werk speelt hierbij een belangrijke rol. Sinds kort gebruikt Gerris karton. In het dagelijkse leven gebruikt als verpakkingsmateriaal, het beschermt, het zit ergens omheen en is niet doorzichtig. Door het karton uit te vouwen en te gebruiken als drager, wordt het een essentieël onderdeel van het beeld. Het draagt zijn herinneringen, maar het wordt tegelijkertijd blootgesteld aan de toeschouwer. Deze geeft op zijn beurt daar een eigen toevoeging aan. Ook de onpersoonlijkheid van het materiaal speelt een belangrijke rol. Het zijn namelijk zeer persoonlijke verhalen die onpersoonlijk worden door het te combineren met rauwe, functionele materialen...