Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Relevante onderzoeksrapporten over armoede-gerelateerde onderwerpen
Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland
(november 2014)

Beter ten hele gekeerd - Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet
(mei 2014)
1Vandaag Jongerenpanel - Onderzoek Armoede
(6 maart 2014)
Met voeten getreden - Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders
(november 2013)
In het krijt bij de overheid - Verstandig invorderen met oog voor maatschappelijke kosten
(januari 2013)
  Kerk in Actie - Armoede in Nederland
(2013)