Tilburg Virtueel

...in cultuurbreedste zin

Erik Hannema - 'Spoorzonetumoren'


Spoorzonetumoren

Steeds meer rechthoekige dingen steken de kop op, rond het spoor. Het zijn ja, dingen. Grond die ’s ochtends nog leeg was, draagt ’s avonds een schijnbaar in allerijl opgetrokken vleesboom van beton. Snel-snel is er een hol abces verrezen op de gekoesterde A-locatie. Sommige schieten een eind de lucht in, andere liggen al vermoeid op hun zij, sputterend uit hun talloze raampjes. Ze lijken te wachten tot iemand ze uit hun lijden verlost. Nu al. Rood en uniform groeit dit cluster bloedige uitstulpingen aan het stadshart, steeds groter wordt de uitdijende borstel van prefabbeton. 

Fatale cocktail
De Spoorzone. Onderzoek moet uitwijzen of het kwaadaardig is. Maar de eerste aanblik biedt alle reden om de moed te verliezen. De patiënt lijkt nu al in een kritieke fase beland. De uitzaaiingen omkransen bijna het hele stadshart. Wat eens een 'bruisend creatief centrum' moest worden, wordt nu overwoekerd met dingen die alleen schaduw en tocht beloven. Hoeveel het er precies zijn, weet niemand. De agressieve steenpoliepen zijn niet van elkaar te onderscheiden en groeien sneller dan experts ze kunnen tellen. Ook is er onduidelijkheid over hoe we deze om zich heen grijpende stedelijke gordelroos moeten noemen. Deze acute uitbraak van architectonische tumoren lijkt ingegeven te worden door een gebrekkige inname van creativiteit en durf gekoppeld aan een fatale cocktail van tekortschietende visie, verstand en regie.

Durfarmoede
Laten we het de Ziekte van Noordanus noemen, hoewel dat misschien te veel eer is voor deze politieke passant die aangenomen werd op basis van zijn uitstekende 'bouwkennis'. Misschien moet voor de diagnose dieper gegraven worden, in de Tilburgse volksaard. Ook de gemeentelijke bouwmeester (die zo neerkijkt op het prachtige Paleiskwartier) lijkt ervan doordrenkt, getuige het feit dat hij al zijn leven lang in dienst van deze gemeente is. De symptomen zijn ambitieloosheid, durfarmoede en algehele drang tot middelmatigheid. Wij wensen hem en de Spoorzone veel beterschap.